ثبت شکایات

مسافر محترم از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم.

 مدیریت شرکت بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت کمک کند. از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال نمایید.

شما میتوانید با ارسال متن انتقادات و پیشنهادات خود ما را در انجام خدمات به مسافرین گرامی مساعدت نمایید . 

تماس واتساپ , تلگرام :

09352305050

ایمیل : 

118safir@gmail.com